به اطلاع طلاب و روحانیون محترم می رساند با توجه به عدم وجود اعتبار، امکان ثبت درخواست تسهیلات و یا مساعدت مالی تا اطلاع ثانوی وجود ندارد.

فرم را به سمت پائین پیمایش کنید.